Avoin yo, Johdatus kandidaatin tutkielman tekemiseen, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
45 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tieteellisen kirjoittamisen perusperiaatteet

  • etsiä tutkimuskirjallisuutta eri tietolähteistä

  • käyttää tutkimuskirjallisuutta asianmukaisesti tieteellisen tekstin tuottamisessa

  • suunnitella tutkimusasetelmia ymmärtäen empiirisen tutkimuksen päätyypit ja niiden asettamat vaatimukset tutkimuksen suunnittelun ja tiedonkeruun kannalta.

Koulutuksen sisältö

Luennot tutkimuksen teon perusteista ja tieteellisen kirjoittamisen periaatteista.

Lisätietoja

Opintojakso on osa musiikkiterapian aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta sekä ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/musiikkiterapia

Avainsanat

  • musiikkiterapian aineopinnot
  • musiikkiterapia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi