Avoin yo, Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tuntee toisen ja vieraan kielen sekä äidinkielen oppimisen tutkimuksen keskeiset lähtökohdat ja käsitteet
  • tuntee alan keskeiset tutkimussuuntaukset ja niiden kieli- ja oppimiskäsitykset
  • hahmottaa sosiaalisen kontekstin vaikutuksen kielen oppimiseen ja opettamiseen
  • tunnistaa kielten oppimiseen vaikuttavia yksilöllisiä ja sosiaalisia tekijöitä (esim. ikä, motivaatio, oppimisympäristöt)
  • tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen opettamisen keskeisiä kysymyksenasetteluja, menetelmiä ja lähestymistapoja
  • osaa etsiä ja lukea kriittisesti alan tutkimuskirjallisuutta
  • on saanut valmiuksia soveltaa hankkimaansa tietoa omassa opinnäytteessään ja työelämässään

Koulutuksen sisältö

Kurssilla perehdytään keskeisimpiin toisen ja vieraan kielen oppimisen tutkimuksen suuntauksiin ja peruskäsitteisiin. Oppimiseen vaikuttavista tekijöistä tarkastellaan sekä oppijan ominaisuuksia, oppimisprosessia että oppimisympäristöjä. Teemoja käsitellään erityisesti äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen opetuksen ajankohtaisten kysymysten kannalta.

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kieli
  • suomen kielen aineopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi