Avoin yo, Johdatus musiikkiterapian tutkimukseen, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
2 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
30 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa nimetä musiikkiterapiatutkimuksen pääsuuntaukset ja niiden yhteydet yleisiin tutkimusstrategioihin ja -menetelmiin

  • ymmärtää musiikkiterapian tutkimusraporttien tyypilliset muodot ja löytää niistä tutkimusten keskeiset tulokset

  • omaa yleiskäsityksen musiikkiterapiatutkimuksen nykytilasta ja keskeisistä tuloksista (esim. erilaiset musiikkiterapian kohderyhmät)

  • osaa käyttää oppimaansa opinnäytteissään sekä soveltaa tutkimustietoa osana kliinistä harjoittelua/työtä.

Koulutuksen sisältö

Luentoja musiikkiterapiatutkimuksen pääsuuntauksista. Keskeiseen ja ajankohtaiseen musiikkiterapiatutkimukseen tutustuminen.

Lisätietoja

Opintojakso on osa musiikkiterapian aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta sekä ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/musiikkiterapia

Avainsanat

  • musiikkiterapian aineopinnot
  • musiikkiterapia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi