Avoin yo, Kandidaattiseminaari, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
2 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
30,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa toteuttaa systemaattista tiedonhankintaa terveystieteiden keskeisiä tietokantoja hyödyntäen
  • osaa arvioida kriittisesti oman tieteenalansa aikaisempien tutkimusten teoreettisia, käsitteellisiä, metodologisia ja metodisia lähtökohtia, ongelmia ja tutkimustulosten luotettavuutta
  • osaa esitellä laatimaansa tutkielmaa ja perustella omia ratkaisujaan sekä esittää kriittisiä huomioita muiden opiskelijoiden töistä niiden eri vaiheissa

Koulutuksen sisältö

  • Tutkimusprosessin vaiheet
  • Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusperiaatteet ja oman tieteenalan keskeisimmät tiedonlähteet
  • Oman tieteenalan tutkimuskohteet ja menetelmälliset lähtökohdat
  • Tutkielman esittäminen sekä muiden opiskelijoiden töiden opponointi

Lisätietoja

Opintojakso on osa terveystieteiden aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • terveystieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi