Avoin yo, Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen muutos, lv. 2020-2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • soveltaa yhteiskunnallista lähestymistapaa kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiin

  • tarkastella kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä käyttäen kasvatussosiologisia käsitteitä ja liittäen ne teoreettisiin lähestymistapoihin

  • jäsentää ajankohtaista kasvatusta, koulutusta ja yhteiskunnallista muutosta koskevan keskustelun teemoja eettisestä ja kestävästä näkökulmasta

  • tarkastella analyyttisesti ja kriittisesti yhteiskunnallisia muutosprosesseja ja rakenteita

  • hahmottaa koulutusta ja työelämää ja niissä tarvittavaa oppimista 

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen.

Kasvatussosiologian keskeiset teoreettiset näkökulmat ja käsitteet; kasvatuksen ja koulutuksen ajankohtaiset, yhteiskunnalliset kysymykset (mm. globalisoituminen, koulutuksen, työelämän ja perhesuhteiden muutokset, kestävyys ja tasa-arvo).

 

Lisätietoja

Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen/kasvatustieteen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/aikuiskasvatustiede , https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede

Avainsanat

  • kasvatustiede
  • aikuiskasvatustiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi