Avoin yo, Kasvatus- ja tieteenfilosofia, lv. 2020-2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
      • hahmottaa oppimista erilaisista filosofisista näkökulmista 
      • soveltaa filosofisia käsitteitä oppimisen ilmiöiden kriittiseen arviointiin 
      • tiedostaa käyttäytymistieteellisen tutkimuksen perustavat tieteenfilosofiset lähtökohdat 

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen.

  • kasvatusfilosofia
  • käyttäytymistieteiden tieteenfilosofian peruslähtökohdat
  • konstruktivismi - realismi erottelu ontologian
  • tietoteorian
  • hermeneutiikan sekä oppimisen ja opetuksen teorian näkökulmista

 

 

Lisätietoja

Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen/kasvatustieteen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/aikuiskasvatustiede , https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede

Avainsanat

  • kasvatustiede
  • aikuiskasvatustiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi