Avoin yo, Kehityksen ja oppimisen lähtökohdat, haasteet ja tuki, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee keskeisimmät kehitysteoriat ja kykenee soveltamaan niitä oman käyttöteoriansa rakentamisessa
 • hallitsee keskeiset leikin teoriat ja ymmärtää leikin merkityksen lapsen kehityksessä ja oppimisessa sekä lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa
 • hallitsee perustiedot lapsen kehityksen ja oppimisen ongelmista
 • osaa tarkastella kehityksen ja oppimisen haasteita yksilön, ympäristön ja vuorovaikutuksen näkökulmasta sekä tuntee keskeisiä tukemisen tapoja kyseisissä haasteissa

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 ja suorittaa sen etäopiskellen.

 • kehitysteoriat
 • käyttöteoria
 • leikin teoriat ja leikin merkitys oppimisessa
 • lapsen kehityksen ja oppimisen ongelmat ja tuki
 • yksilöllistä tukea varhaiskasvatuksessa säätelevät asiakirjat

Lisätietoja

Opintojakso on osa varhaiskasvatustieteen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta

Avainsanat

 • varhaiskasvatustiede
 • kasvatustiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi