Avoin yo, Kemiallinen tasapaino ja energia, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija:

 • Tuntee liukoisuuden käsitteen ja osaa nimetä siihen vaikuttavia tekijöitä sekä laskea aineiden liukoisuuksia.
 • Osaa selittää sulamis- ja kiehumispisteen muutokset kolligatiivisten ominaisuuksien avulla.
 • Tuntee reaktion nopeuteen vaikuttavat tekijät ja osaa määrittää reaktion kertaluvun kokeellisten havaintojen perusteella.
 • Osaa selittää, miten reaktion tasapainoasemaan voidaan vaikuttaa sekä määrittää reaktion tasapainovakion ja tasapainokonsentraatiot.
 • Hallitsee happo-emäsreaktioihin liittyvät käsitteet ja ilmiöt sekä osaa tulkita happo-emäs-titrauskäyrää.
 • Ymmärtää lämpökemian ja kalorimetrian perusteet.
 • Osaa kuvata kemiallisen systeemin tilaa termodynaamisten funktioiden avulla.
 • Tuntee sähkökemiallisen parin toimintaperiaatteen ja osaa kuvata sitä kemian merkkikielellä.

Työelämätaidot:

 • Datan käsittely tietoteknisin menetelmin.
 • Harjaantuu luonnontieteeseen perustuvan vieraskielisen tekstin (kirja) käytössä.

Koulutuksen sisältö

 • Liuoskemiaa; liukoisuus, kolligatiiviset ominaisuudet.
 • Reaktiokinetiikka, kemiallinen tasapaino.
 • Hapot ja emäkset, pH, puskuriliuokset.
 • Lämpökemia ja termodynamiikka: entalpia, entropian ja Gibbsin energian muutokset sekä kalorimetria.
 • Sähkökemia; sähkökemialliset kennot, normaalipotentiaali ja kennopotentiaali, elektrolyysi.

Lisätietoja

Opintojakso on osa kemian perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kemia

Avainsanat

 • kemia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi