Avoin yo, Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1), lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija:
• osaa käyttää kemian peruskäsitteitä ja -termejä
• tietää yhdisteiden nimeämisen perusteet
• hallitsee reaktioyhtälöiden tasapainottamisen sekä stoikiometriset ja konsentraatiolaskut
• tuntee ideaalikaasulain taustan ja osaa käyttää sitä kaasujen ominaisuuksien laskemiseen
• tuntee lämpökemian ja kalorimetrian perusteet sekä osaa laskea erilaisten prosessien entalpianmuutoksia
• osaa selittää alkuaineiden ominaisuuksia jaksollisen järjestelmän ja elektronikonfiguraation perusteella
• osaa kvalitatiivisesti selittää atomien ja molekyylien kvanttimekaanisen mallin
• osaa soveltaa Lewis-, VSEPR-, valenssisidos- ja molekyyliorbitaaliteoriaa molekyylien rakenteen ja ominaisuuksien tarkastelussa
 

Koulutuksen sisältö

• Kemian peruskäsitteet, tieteellinen lähestymistapa
• Alkuaineet ja jaksollisen järjestelmän rakenne
• Yhdisteet ja niiden nimeäminen
• Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen ja stoikiometria
• Kaasujen käyttäytyminen, ideaalikaasulait
• Johdatus lämpökemiaan, kalorimetria
• Johdatus atomien ja molekyylien kvanttimekaaniseen malliin
• Kemiallinen sidos ja molekyylien rakenne: Lewis-, VSEPR-, valenssisidos- ja molekyyliorbitaaliteoriat

Lisätietoja

Opintojakso on osa kemian perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kemia

Avainsanat

  • kemia
  • jaksollinen järjestelmä
  • molekyyli

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi