Avoin yo, Kielen omaksuminen, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvailla ja analysoida viitotun ja puhutun kielen omaksumisen etenemisen piirteitä kielitaidon eri osa-alueilla erilaisten aineistojen ja mittareiden avulla
  • osaa vertailla kielen kehityksen eri osa-alueiden keskinäisiä kytköksiä
  • osaa suhteuttaa kielen kehityksen yksilöllisiä piirteitä ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä yleisesti tunnettuun kehityskulkuun
  • osaa kuvailla kaksikielisyyden omaksumisen ja kehityksen erilaisia piirteitä ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
  • tietää lapsen kielen tutkimukseen liittyviä eettisiä erityispiirteitä.
  • ymmärtää kielen omaksumista koskevan tiedon merkityksen erilaisissa kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. 

Koulutuksen sisältö

Kurssilla perehdytään viitotun ja puhutun kielen sekä kaksi- ja monikielisyyden omaksumiseen varhaislapsuudessa ja kouluiässä kielitaidon eri osa-alueilla. Kielen kehityksen piirteiden tarkastelu sidotaan tutkimusaineistotyöskentelyyn, jossa painotetaan kielen kehityksen piirteiden tunnistamista, analysointia sekä kielen kehityksen yksilöllisen variaation kuvaamista. 

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kieli
  • suomen kielen aineopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi