Avoin yo, Kirjallisuuden aineopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
525 Euroa

Tavoite

Suoritettuaan aineopinnot opiskelija

 • osaa hyödyntää kirjallisuudentutkimuksen teorioita, menetelmiä ja käsitteitä sekä pystyy arvioimaan niiden käyttökelpoisuutta
 • on kehittänyt edelleen kriittistä lukutaitoaan ja eettistä ajatteluaan
 • pystyy tarkastelemaan kirjallisuuden keskeisiä klassikoita kirjallisuushistoriallisissa konteksteissa
 • tuntee taiteen ja estetiikan teoreettis-filosofisia suuntauksia
 • hallitsee tiedonhaun perusteet ja kykenee arvioimaan tietoa kriittisesti sekä eettisesti
 • osaa laatia tutkimussuunnitelman ja tehdä tieteellisen tutkielman, joka noudattaa tieteellisen kirjoittamisen muodollisia ja tutkimuseettisiä käytäntöjä
 • pystyy keskustelemaan tutkimuksesta monipuolisesti ja argumentoiden
 • osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta ja hyödyntää sitä työskentelyssään
 • tunnistaa oman asiantuntijuutensa ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja työelämässä
 • on omaksunut työelämässä tarvittavia ongelmanratkaisun, tiedonhaun ja kriittisen ajattelun taitoja sekä eettistä harkintakykyä
 • on kehittänyt asiantuntijatehtävissä tarvittavia yhteistyö ja viestintätaitoja
 • pystyy toimimaan monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä
 • on valmis maisteriopintoihin.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Kirjallisuustieteen keskeiset tutkimussuuntaukset ja teoriat, erityisesti tutkimuksen nykysuuntaukset. Teorioiden soveltaminen käytännön tutkimukseen. Joko kotimaisen tai yleisen kertomakirjallisuuden, lyriikan ja draaman klassikot sekä kirjallisuushistoria. Tutkimuksen tekemisen perusteet ja tutkimusetiikka teoriassa ja käytännössä.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • KIRA1101 Kirjallisuudentutkimuksen teoriat ja menetelmät (5 op)
 • TAIA1101 Estetiikka ja taiteenteoria (5 op)

Tutkimuksen suuntia

 • KIRA1201 Lajiteoria (5 op
 • KIRA260 Kertomuksen teoria (5 op)
 • KIRA242 Kirjallisuuden pedagogiikka (5 op)
 • TAIA210 Kulttuurintutkimus (5 op)
 • TAIA243 Lastenkulttuuri (5 op)
 • KIRA5004 Väkivalta ja kulttuuri (5 op)

Kirjallisuuden tuntemus, valitaan kotimainen tai yleinen

 • KIRA311 Kotimainen kertomakirjallisuus (5 op)
 • KIRA314 Kotimaisen kirjallisuuden lyriikka ja draama (5 op)

TAI

 • KIRA321 Yleinen kertomakirjallisuus (5 op)
 • KIRA324 Yleisen kirjallisuuden lyriikka ja draama (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot kirjallisuuden aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • kirjallisuus
 • kirjallisuuden aineopinnot
 • kirjallisuustiede
 • kotimainen kirjallisuus
 • yleinen kirjallisuus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi