Avoin yo, Koulutuksen talous, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • käsitellä koulutusta investointina tulevaisuuteen ja ymmärtää mistä muodostuvat investointien kustannukset ja sekä rahassa mitattavat että aineettomat hyödyt
  • analysoida koulutuksen vaikutuksia sekä koulutukseen osallistujien että yhteiskunnan kannalta
  • käsitellä koulutuspolitiikan muutosten vaikutuksia taloustieteen keinoin.

Kurssi kehittää mm. seuraavia siirrettäviä (geneerisiä) taitoja: kirjalliset taidot, organisointitaidot ja ajanhallintataidot sekä tutkimus- ja tiedonkeruutaidot ja analysointitaidot.

Koulutuksen sisältö

Koulutusjärjestelmän taloudelliset vaikutukset sekä koulutukseen osallistujan että yhteiskunnan kannalta. Koulutuksen rahoitus. Oppimistulosten muutos ja niihin vaikuttavat tekijät. Osaamisen kysynnän ja tarjonnan muutokset. Koulujärjestelmän reformit ja niiden vaikutus oppilaisiin. Opettajat, koulujen resurssit ja luokkakoko. Oppivelvollisuus ja opiskelijavalinnat. Koulutus ja terveys.

Kurssi tukee erityisesti seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:

  • 4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
  • 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
  • 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kauppatieteet

Avainsanat

  • taloustiede
  • kansantalous

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi