Avoin yo, Kuluttajakäyttäytyminen, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
6 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
90 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • yhdistää kuluttajamarkkinoinnin teoriat käytännön markkinointiongelmien ratkaisemiseksi
 • eritellä kuluttajan ostopäätösprosessin vaiheet
 • arvioida kriittisesti kuluttajan ostokäyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä eri ympäristöissä
 • tuottaa informaatiota kuluttajan ostokäyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä liikkeenjohdolle
 • suunnitella, toteuttaa ja analysoida kuluttajamarkkinointia asiakasymmärrykseen pohjautuen

Koulutuksen sisältö

Kuluttajakäyttäytyminen kokonaismallina

 • Kuluttajien käyttäytymismekanismit ja -ajurit
 • Ostopäätösprosessin vaihemalli
 • Havainnot, tulkitseminen ja oppiminen
 • Motivaatio, tarpeet, arvot ja sitoutuneisuus
 • Demo- ja sosiografiset tekijät, elämäntyyli ja kulttuuri
 • Asenteet
 • Uskollisuus
 • Referenssiryhmien vaikutus ja word-of-mouth
 • Trendit

Lisätietoja

Opintojakso on osa markkinoinnin aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta.

Avainsanat

 • markkinointi
 • kuluttajakäyttäytyminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi