Avoin yo, Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustaidot soveltaa keskeisiä sosiaalitieteissä käytettäviä laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmiä tutkimustyössä ja tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimuskysymysten ratkaisemiseen. Opiskelija osaa reflektoida ja arvioida erilaisten aineistojen ominaisuuksia sekä niiden käyttöä. Opiskelijalla on valmiudet analyysin toteuttamiseen ohjatusti. 

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan käyttämään keskeisiä kvalitatiivisen tutkimuksen analyysimenetelmiä. Opintojakso sisältää aineiston analysointiin liittyviä harjoituksia ja itsenäisen harjoitustyön tekemisen. Harjoitustehtäviä tehdään pienryhmissä. Kurssilla harjoitellaan aineiston käsittelyä ja analyysin ja tutkimustekstin kirjoittamista. 

Lisätietoja

Opintojakso on osa yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen sosiologian opintosuunnan opintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet.

Avainsanat

  • sosiaalitieteet
  • sosiologia
  • yhteiskuntatieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi