Avoin yo, Liikunta- ja terveyskäyttäytymisen edistäminen, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata liikunta- ja terveyskäyttäytymisen muodostumiseen, edistämiseen, käyttäytymisen muutokseen ja muutoksen mittaamiseen liittyviä keskeisiä peruskäsitteitä, teorioita ja ohjelmia ympäristö-, yhteiskunta-, yksilö- ja biologisella tasolla.

Koulutuksen sisältö

Liikunta- ja terveyskäyttäytymisen edistämisen menetelmiä erilaisissa yhteiskunnallisissa rakenteissa, instituutioissa ja ympäristöissä. Liikunta- ja terveyskäyttäytymisen edistämiseen liittyvät

  • ympäristö- ja yhteiskuntatason tekijät kuten liikuntaa suosivan elinympäristön suunnittelu,
  • yksilölliset tekijät: motivaation muotoutuminen, käyttäytymisenmuutosteoriat ja muutokseen tähtäävien interventioiden suunnittelu.
  • biologiset tekijät: muutoksen mittaaminen
  • esimerkkejä edistämisohjelmista. Eettiset kysymykset.

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta

Avainsanat

  • liikuntapsykologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi