Avoin yo, Liikunta ja vanheneminen, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
4 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
60 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkityksen ikääntyvien ihmisten terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja parantamiselle

  • osaa soveltaa oppimaansa ikääntyvien liikuntaneuvontaan ja liikunnan ohjaukseen

  • tunnistaa tieteellisen asiatekstin ja osaa tiivistää tutkimustietoa seminaarityössään

  • osaa esittää seminaarityön aiheeseensa liittyvää tutkimustietoa kirjallisesti ja suullisesti

  • osaa esittää omat perustellut näkemyksensä ja kommentoida rakentavasti ryhmän toisten jäsenten töitä ja esityksiä

Koulutuksen sisältö

  • Liikunnan vaikutukset ikääntyvien ihmisten terveyteen ja toimintakykyyn
  • Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkitys ikääntymiseen liittyvien sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa
  • Liikuntakäyttäytyminen ikääntyessä
  • Ikääntyvien liikuntaneuvonta ja liikunnan ohjaus 

Lisätietoja

Opintojakso on osa terveystieteiden aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • terveystieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi