Avoin yo, Luonnon monimuotoisuus, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää luonnon monimuotoisuus -käsitteen monitahoisuuden. Opiskelija ymmärtää, mitkä bioottiset ja abioottiset tekijät ovat vaikuttaneet ja yhä vaikuttavat monimuotoisuuteen akvaattisissa ja terrestrisissä ekosysteemeissä eri mittakaavoissa. Hän osaa nimetä eliökunnan pääryhmät ja kuvailla ryhmille tyypillisiä rakenteita ja elämänkiertojen piirteitä. Opiskelija osaa kertoa, mihin eliökunnan luokittelu perustuu, mitkä ovat luokittelun haasteita, ja pystyy eliöiden rakenteiden perusteella tulkitsemaan niiden evolutiivista historiaa ja ekologiaa. Hän ymmärtää, miten ihminen vaikuttaa monimuotoisuuteen ja mikä on monimuotoisuuden merkitys ihmiskunnalle. Opiskelija ymmärtää, miten eliöiden rakenne, toiminta ja elämänkierto altistavat niitä ympäristömuutoksille. Harjoitustöiden jälkeen opiskelija osaa käyttää itsenäisesti mikroskooppia ja hallitsee biologisten näytteiden käsittelyn perusteet. Opiskelija hallitsee keskeisen englanninkielisen termistön.

Koulutuksen sisältö

Kurssilla käydään läpi monimuotoisuuden syntyyn ja ylläpitoon liittyviä mekanismeja sekä paikallisessa että maapallon mittakaavassa. Keskiössä on evoluutioteoria sekä eliöyhteisöjen rakenteeseen vaikuttavat ekologiset mekanismit. Kurssilla luodaan yleiskatsaus monimuotoisuuden eri ilmenemismuotoihin, kuten eliöiden rakenteiden, toiminnan ja elinkiertojen monimuotoisuuteen sekä taksonomiseen monimuotoisuuteen. Kurssiin sisältyy luentoja, laboratorioharjoituksia ja oppimistehtäviä.

Lisätietoja

Opintojakso on osa bio- ja ympäristötieteiden perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot
  • biotieteet
  • biologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi