Avoin yo, Monimuotoinen lapsuus, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää monitieteisen lapsuudentutkimuksen teoreettisia lähtökohtia ja käsitteitä
  • osaa tarkastella lapsuuteen liittyviä ilmiöitä osana yhteiskunnallista muutosta ja ymmärtää niiden merkityksen lasten elämässä
  • osaa hankkia relevanttia tietoa tieteellisistä artikkeleista ja soveltaa sitä lapsuuden ja lapsuuden muutoksen tarkasteluun
  • osaa eritellä nykylapsuuden piirteitä ja käyttää lapsuudentutkimuksen tuottamaa tietoa osana varhaiskasvatuksen asiantuntijuuttaan

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 ja suorittaa sen etäopiskellen.

  • monitieteinen lapsuudentutkimus
  • lapsuus muuttuvana yhteiskunnallisena ilmiönä
  • lapsuudentutkimus varhaiskasvatuksen kontekstissa
  • lasten osallisuus

Lisätietoja

Opintojakso on osa varhaiskasvatustieteen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • varhaiskasvatustiede
  • kasvatustiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi