Avoin yo, Motivoiva vuorovaikutus liikunnanohjauksessa, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Itsenäinen opiskelu, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 •  Tunnistaa autonomiaa tukevan ja kontrolloivan opetustyylin eroja
 • Osaa nimetä autonomiaa tukevat avaintekniikat
 • Tunnistaa selittämiseen ja ohjeistamiseen, palautteenantoon ja kannustukseen sekä oppilaiden häiriökäyttäytymiseen ja motivaatio-ongelmiin liittyviä tilanteita, joissa avaintekniikoita voi hyödyntää.
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa autonomiaa tukevia opetustilanteita päivittäisessä liikunnanopetuksessa, ohjauksessa ja valmennuksessa

Koulutuksen sisältö

Autonomiaa tukevat avaintekniikat ja niiden käyttö:

 • Perusteleminen
 • Ei-kontrolloiva puhetyyli ja vastarinnan välttäminen
 • Informatiivisen kielen käyttäminen
 • Kielteisten tuntemusten hyväksyminen
 • Kärsivällisyyden osoittaminen
 • Vaihtoehtojen tarjoaminen
 • Kysymysten ja vastausten käyttäminen

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta

Avainsanat

 • liikuntapsykologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi