Avoin yo, Näkökulmia monikielisyyteen, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää monikielisyyttä sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta tarkasteltuna
  • on perehtynyt monikielisyyden erilaisiin määritelmiin ja tutkimusalan käsitteisiin
  • on tutustunut alan keskeisiin tutkimusaiheisiin ja –menetelmiin.
  • tuntee monikielisyystutkimuksen keskeisiä teemoja ja kysymyksenasetteluja
  • osaa kriittisesti tarkastella aihetta koskevaa kirjallisuutta ja muuta materiaalia
  • osaa soveltaa oppimaansa tehtävänannoissa

Koulutuksen sisältö

Kurssilla perehdytään monikielisyyteen sekä yhteiskunnallisena ilmiönä, osana työelämää että kielentutkimuksen kenttänä.

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kieli
  • suomen kielen aineopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi