Avoin yo, Näkökulmia monikielisyyteen, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää monikielisyyttä sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta tarkasteltuna
  • on perehtynyt monikielisyyden erilaisiin määritelmiin ja tutkimusalan käsitteisiin
  • tuntee monikielisyystutkimuksen keskeisiä teemoja, kysymyksenasetteluja ja menetelmiä
  • osaa kriittisesti tarkastella aihetta koskevaa monikielistä kirjallisuutta ja muuta materiaalia ja soveltaa oppimaansa tehtävänannoissa
  • ymmärtää monikielisyyden osana opiskelu- ja työelämätaitoja

Koulutuksen sisältö

Kurssilla perehdytään monikielisyyteen sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta tarkasteltuna. Monikielisyyttä tarkastellaan syventävästi yhteiskunnallisena ilmiönä, osana työelämää ja kielentutkimuksen kenttänä. Kurssin teemoina ovat monikielisyys ja oikeudenmukaisuus, monikielisyys ja media, monikielinen työelämä ja talous, monikielinen perhe ja lapsi sekä monikielinen yhteiskunta, yksilö, identiteetti ja yhteisö. 

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kieli
  • suomen kielen aineopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi