Avoin yo, Perhe ja kasvatus, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Kasvatustieteen vaihtoehdon valitseville:
Opiskelija tuntee vanhemmuutta ja kasvatusta koskevaa uusinta tutkimusta ja keskeisiä teorioita. Hän pystyy tarkastelemaan vanhemmuutta sukupuolisensitiivisesti (äitiyden ja isyyden näkökulmista), lapsen näkökulmasta sekä yhteiskunnallisena ja historiallisena ilmiönä. Opiskelija tunnistaa kodin ja yhteiskunnan kasvatusyhteistyön edellytykset, haasteet ja kehittämismahdollisuudet.

Erityispedagogiikan vaihtoehdon valitseville:
Opiskelija osaa tarkastella vanhemmuuden rakentumista ja vanhemmuuden tukemista silloin, kun lapsen kehitykseen liittyy huolenaiheita tai perheenjäsenellä on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski. Opiskelija ymmärtää perheen arkipäivään ja vanhemmuuteen liittyviä teoreettisia käsitteitä ja malleja sekä osaa soveltaa niitä myös käytännössä. Opiskelija tuntee perhelähtöisen yhteistyön tavoitteita, periaatteita, edellytyksiä ja käytäntöjä.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 ja suorittaa sen etäopiskellen.

Opintojaksossa tarkastellaan vanhemmuutta äidin, isän, lapsen ja erilaisten yhteiskunnallisten kasvattajien näkökulmista.

Kasvatustieteellisinä näkökulmina ovat vanhemmaksi tuleminen ja vanhempana kasvaminen, äitiys ja isyys, kasvatuskäsitykset ja kasvatuksen haasteet. Lisäksi tarkastellaan perheen ja eri yhteistyötahojen kasvatusvuorovaikutusta.

Erityispedagogiikan vaihtoehdossa keskitytään vanhemmuuden rakentumiseen ja tukemiseen silloin, kun perheenjäsenellä on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski. Lisäksi tutustutaan perheiden kanssa tällöin tehtävään yhteistyöhön eri näkökulmista.

Lisätietoja

Opintojakso on osa perheopintojen perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • perheopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi