Avoin yo, Proseminaari (erityispedagogiikka), lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
10 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
150,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • etsiä ja käyttää tutkimusaiheeseensa liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
 • hahmottaa tutkimusprosessin kulun ja tutkimuksen teon vaiheet
 • soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä empiirisen aineiston analysointiin
 • toteuttaa pienimuotoisen tieteellisen tutkimuksen
 • laatia tutkimusraportin tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti
 • perustella omia valintojaan ja arvioida muiden tekemiä valintoja tieteellisessä keskustelussa

Koulutuksen sisältö

 • tutkimusprosessin vaiheet
 • tiedon hankinta
 • empiirinen tutkielma
 • tieteellinen viestintä ja kielenhuolto
 • tutkimusetiikka
 • tieteellinen argumentointi
 • vertaisarviointi

Lisätietoja

Opintojakso on osa erityispedagogiikan aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta

Avainsanat

 • erityispedagogiikka

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi