Avoin yo, Psykologian aineopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
350 Euroa

Koulutuksen sisältö

Voit aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Psykologian aineopinnoissa syvennät perusopinnoissa hankittuja perustietoja psykologian keskeisiltä tutkimusalueilta. Opinnoissa tarkastelet omista elämänympäristöistä nousevia kysymyksiä tieteellisen tiedon ja käsitteiden avulla.

Psykologian opinnot pätevöittävät psykologia -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä psykologian perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja.


Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Kaikille pakolliset opintojaksot (yhteensä 25 op):

 • PSYA110 Kehityspsykologia II (5 op) 
 • PSYA120 Neuropsykologia II (5 op)
 • PSYA130 Persoonallisuuspsykologia II (5 op)
 • PSYA140 Kliininen psykologia II (5 op) 
 • PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II (5 op) 

Vapaavalintaiset opintojaksot, joista tehdään 10 op:

 • PSYA170 Kognitiivinen psykologia ja neurotiede (5 op)
 • PSYA180 Geropsykologia (5 op)
 • PSYA191 Psykologian erityisopinnot(5 op)

Opiskelija voi opiskella kaikille pakolliset ja vapaavalintaiset opintojaksot haluamassaan järjestyksessä.

Lisätietoja

Tarkat tiedot psykologian aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • psykologia
 • persoonallisuuspsykologia
 • psykologian aineopinnot
 • kliininen psykologia
 • geropsykologia
 • työ- ja organisaatiopsykologia
 • kehityspsykologia
 • neuropsykologia
 • kognitiivinen psykologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi