Avoin yo, Puheviestinnän perusteet, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
2 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
30 Euroa

Tavoite

Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan

 • osaavan analysoida vuorovaikutustilanteen osatekijöitä ja käyttää puheviestinnän peruskäsitteitä
 • osaavan antaa ja ottaa vastaan palautetta vuorovaikutusosaamisesta
 • tiedostavan vahvuuksia sekä kehittämiskohteita vuorovaikutusosaamisessaan
 • osaavan valmistautua vuorovaikutustilanteisiin tarkoituksenmukaisesti, jäsennellä ja havainnollistaa sanottavaansa sekä kohdentaa viestinsä erilaisille kuuntelijoille
 • tietävän ryhmän toiminnan periaatteita ja kykenevän arvioimaan sekä omaa osallistumistaan että ryhmän toimintaa
 • ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen yliopisto-opiskelussa, tiedeyhteisön toiminnassa ja työelämässä sekä
 • haluavan kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan.

Koulutuksen sisältö

Vuorovaikutusosaaminen: tiedot, taidot, asenteet, motivaatio, eettisyys.
Vuorovaikutusosaamisen tiedostaminen ja havainnointi.
Palautevuorovaikutus ja sen analysointi.
Vuorovaikutussuhde.

Kurssin opetusmuotoja ovat keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöt, kokemukselliset ja toiminnalliset harjoitukset ja oppimistehtävät. Kurssi sisältää 24 tuntia kontaktiopetusta ja 30 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/viestinta-ja-kieliopinnot/aidinkielen-viestintaopinnot

Avainsanat

 • äidinkielen viestintä
 • vuorovaikutustaidot
 • äidinkieli
 • vuorovaikutusosaaminen
 • puheviestintä

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi