Avoin yo, Sosiaalioikeus, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys sosiaalioikeudellisesta sääntelystä ja sen periaatteista ja siitä, että sosiaalityöhön liittyvällä lainsäädännöllä on vahva kytkös perus- ja ihmisoikeuksiin, jotka muodostavat lähtökohdan oikeudelliselle ajattelulle. Opiskelija tuntee asiakkaan oikeudellisen aseman ja sosiaalityöntekijän velvollisuudet ja ymmärtää sosiaalityön tehtävän ja roolin suhteessa oikeudelliseen päätöksentekoon. Opiskelija osaa hankkia ja soveltaa juridista tietoa konkreettisten soveltamistilanteiden ratkaisemiseen.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Opintojaksolla käsitellään sosiaalioikeuden oikeusperiaatteet ja keskeiset yleislait ja tarkastellaan sosiaalioikeuteen sisältyvän lainsäädännön yhteyttä muuhun lainsäädäntöön. Opintojaksolla tarkastellaan ihmis- ja perusoikeuksia, asiakkaan asemaa ja oikeuksia, tietosuojaa ja salassapitoa, sosiaalipalveluiden järjestämisvastuita ja tuottamistapoja.

Lisätietoja

Opintojakso on osa sosiaalityön aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo.

Avainsanat

  • sosiaalityö
  • sosiaaliala

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi