Avoin yo, Sosiaalioikeus, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys sosiaaliturvaa, eli sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä toimeentuloturvaa koskevasta sosiaalioikeudellisesta sääntelystä. Opiskelija tuntee sosiaalioikeuden kantavat periaatteet ja ominaispiirteet sekä ymmärtää, millainen kytkös oikeudellisen ajattelun lähtökohtiin kuuluvilla perus- ja ihmisoikeuksilla on sosiaalityöhön. Opiskelija tuntee asiakkaan oikeudellista asemaa ja sosiaalityöntekijän velvollisuuksia koskevat normit ja ymmärtää sosiaalityöntekijän tehtävän ja roolin oikeudellisena päätöksentekijänä. Opiskelija osaa hankkia ja soveltaa oikeudellista tietoa konkreettisten soveltamistilanteiden ratkaisemiseen.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Opintojaksolla tutustutaan oikeudellisen ajattelun perusteisiin, tiedonhakuun ja oikeudelliseen argumentaatioon. Kurssilla käsitellään sosiaalioikeudellista yleis- ja erityislainsäädäntöä ja oikeusperiaatteita sekä tutustutaan myös muuhun sosiaalityön asiakastyön kannalta relevanttiin, esimerkiksi yleishallinto- ja rikosoikeudelliseen sääntelyyn. Opintojaksolla tarkastellaan perus- ja ihmisoikeuksia, asiakkaan asemaa ja oikeuksia, itsemääräämisoikeutta, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuita ja tuottamistapoja, toimeentuloturvajärjestelmän perusteita, tietosuojaa, vaitiolovelvollisuutta ja salassapitoa sekä edunvalvontaa.

Lisätietoja

Opintojakso on osa sosiaalityön aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo.

Avainsanat

  • sosiaalityö
  • sosiaaliala

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi