Avoin yo, Sosiaalityön perusopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
375 Euroa

Tavoite

Sosiaalityön perusopinnot (25 op) suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalityön erityispiirteitä ja ymmärtää sosiaalityön suhdetta muihin yhteiskuntatieteisiin. Opiskelija omaksuu peruslähtökohdat monialaisen tutkimustiedon hyödyntämisestä ja tuottamisesta sekä ymmärtää yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmista. Opiskelija saavuttaa perusvalmiudet jäsentää sosiaalityötä käytäntönä, teoreettisesti ja empiirisesti sekä tuottaa tieteellisestä tekstiä. Hän hallitsee kriittisen ajattelun ja argumentaation perusteet. Hän osaa pohtia ja jäsentää oman osaamisensa kehittymistä suhteessa työelämässä tarvittaviin taitoihin, kansainvälisyyteen liittyviin kysymyksiin sekä tiedon ja toiminnan eettisyyteen.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Sosiaalityön perusopinnot koostuvat sosiaalityön, suomalaisen yhteiskunnan, yhteiskuntateorioiden sekä kriittisen ajattelun ja tieteellisen kommunikaation perusteista. Opinnot tutustuttavat kriittiseen ajatteluun ja tieteelliseen kommunikaatioon sekä opettavat muotoilemaan ja esittämään tieteellisiä väittämiä. Perusopintojen kurssit tarjoavat ajankohtaista tutkittua tietoa sosiaalityöstä sekä laajemmin tietoa kansainvälistyvästä suomalaisesta yhteiskunnasta osana maailmaa. Perusopintoihin sisältyy sosiaalityön työssäoppimisjakso.

Sosiaalityön perusopintoihin kuuluvat jaksot

  • STOP1001 Sosiaalityön johdanto (5 op)
  • YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta (5 op)
  • YFIP1003 Yhteiskuntateoriat (5 op)
  • YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op)
  • STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot sosiaalityön aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo.

Avainsanat

  • sosiaalityö
  • sosiaaliala

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi