Avoin yo, Suomen kielen perusopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
375 Euroa

Tavoite

Suomen kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 •  osaa kirjoittaa ja analysoida eri tekstilajeja edustavia tekstejä
 • harjaantuu lukemaan ja kirjoittamaan opinnoissa tarvittavia tekstejä
 • tuntee keskeiset kielitieteelliset käsitteet ja pystyy analysoimaan suomen kielen käyttöä, merkitystä ja muotoa
 • hallitsee kielen- ja tekstinhuollon perusteet, osaa huoltaa tekstejä ja arvioida niitä tekstilajinsa edustajina
 • tuntee kielen merkityksen muuttuvissa yhteisöissä
 • osaa nähdä kielen ja kielenkäytön tutkimuksen kohteena ja ymmärtää tutkimustiedon merkityksen oppimisen, opettamisen ja kieliasiantuntijuuden näkökulmasta.

Koulutuksen sisältö

Suomen kielen perusopinnoissa perehdytään suomen kielen rakenteen, merkityksen ja käytön perusteisiin sekä kieleen yhteisöllisenä ilmiönä. Opintoihin sisältyy myös kielen- ja tekstinhuoltoa sekä eri tekstilajien tarkastelua ja tuottamista. 

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • SKIP2001 Kielen käyttö, merkitys ja muoto I (5 op)
 • SKIP2002 Kielen käyttö, merkitys ja muoto II (5 op)
 • SKIP304 Akateemiset tekstitaidot (5 op)
 • SKIP3036 Tekstinhuolto ja tekstilingvistiikka (5 op)
 • SKIP4003 Kielitietoisuus ja kielipolitiikka (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot suomen kielen perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • suomen kielen perusopinnot
 • suomen kieli ja kirjallisuus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi