Avoin yo, Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
29 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
290 Euroa

Tavoite

Opinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee S2-alan keskeisiä ulottuvuuksia ja käsitteitä
 • tuntee keskeiset kielitieteelliset käsitteet ja pystyy niiden avulla analysoimaan suomen kielen rakennetta sekä sanojen ja tekstien merkitystä
 • osaa nähdä suomen kielen oppijan näkökulmasta
 • osaa kirjoittaa ja analysoida eri tekstilajeja edustavia akateemisia tekstejä
 • tuntee toisen kielen oppimisen tutkimuksen tärkeimmät näkökulmat ja suuntaukset
 • tuntee suomen kielen ja suomi toisena ja vieraana kielenä -alan aseman monikielistyvässä Suomessa ja kansainvälisellä tasolla.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne osittain etäopiskellen.

Kohderyhmä ja yleiset tavoitteet

Erilliset suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -perusopinnot on tarkoitettu niille henkilöille, jotka ovat työssään tekemisissä maahanmuuttajien kanssa. Opinnot soveltuvat esimerkiksi lastentarhanopettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, vieraiden kielten opettajille sekä ylipäätään kaikille opettajille, joilla on luokassaan maahanmuuttajaoppilaita. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille sekä muille suomen kielen perusopinnot suorittaneille suositellaan suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintoja.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintojen toteutettava laajuus on 26 opintopistettä. Edeltäviä suomen kielen opintoja ei vaadita. Perusopintojen tavoitteena on tutustua monipuolisesti S2-alan keskeisiin alueisiin. Opinnoissa on kielentutkimukseen, suomen kielen rakenteeseen ja kieleen yhteiskunnallisena ilmiönä perehdyttäviä jaksoja sekä suuntautumisopintoja opettajuuteen. Nämä jaksot ovat yhteisiä suomen kielen perusopintojen kanssa. Lisäksi S2-perusopinnot tutustuttavat toisen kielen oppimisen teoreettisiin lähtökohtiin, ja opintojaksoissa päästään tutustumaan muun muassa oppijankieleen sekä S2-opetussuunnitelmiin ja -oppimateriaaleihin. Tavoitteena on suomen kielen rakenteen ja kielellisten piirteiden tuntemuksen sekä S2-näkökulman kehittyminen opintojen aikana.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot eivät anna oikeutta tai pätevyyttä suomen kielen aineopintojen suorittamiseen, mutta niiden jälkeen opiskelija voi halutessaan jatkaa suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintoihin. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtääville suositellaan suomen kielen perusopintoja, sillä S2-opinnot eivät anna äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta. Suomen kielen perusopintojen ohella S2-perusopinnoista on mahdollista suorittaa erikoistumisjaksot.       

Opiskelija saa tarvitsemaansa ohjausta opintojensa eri vaiheissa. Opintojen aluksi voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops). Yliopistonopettajat toimivat opinto-ohjaajina, ja opintojen sisältöihin liittyvää ohjausta saa kunkin jakson opettajalta.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Suomen kielen perusopintojen kanssa yhteiset opintojaksot

Tutkinto-ohjelman perusopinnot (7 op)

 •  KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen 2 op
 •  KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta 5 op

Kielitieto ja kielen rakenne (10 op)

 • SKIP203 Äänteistä puheeksi 3 op
 • SKIP204 Sanoista lauseiksi 4 op
 • SKIP205 Merkitysten äärellä 3 op

Tekstit ja tekstitaidot (3 op)

 • SKIP304 Akateemiset tekstitaidot 3

Kieli ja yhteiskunta (2 op)

 • SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset 2 op

S2-perusopintojen muut jaksot

Oppijankieli ja oppimateriaalit (7 op)

 • STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen 3 op
 • STKP102 Tutustuminen oppijankieleen ja oppimateriaaleihin 4 op

Lisätietoja

Tarkat tiedot suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • suomen kielen perusopinnot
 • suomen kieli ja kirjallisuus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi