Avoin yo, Suomi toisena kielenä, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella suomen kieltä opittavana kielenä
  • osaa havainnoida suomen kielen oppimisprosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä
  • tuntee suomi toisena kielenä -opetuksen lähtökohtia ja käytänteitä
  • ymmärtää kielitietoisuuden merkityksen suomi toisena kielenä -opetuksessa ja -oppimisessa
  • tuntee suomen kielen taidon arvioinnin keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä ohjatusti.

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla perehdytään suomen kielen oppimiseen ja opettamiseen toisena kielenä. Suomen kieltä opittavana kielenä sekä oppimisprosessin kulkua käsitellään alan tutkimusten valossa ja erilaisten pohdintatehtävien avulla. Opetuksen lähtökohtiin ja käytänteisiin tutustutaan myös havainnoimalla suomi toisena kielenä -oppitunteja. Samalla tehdään näkyväksi kielitietoisuuden sekä erilaisten kieli- ja oppimiskäsitysten vaikutusta oppimiseen, opetukseen ja arviointiin. Kielitaidon arvioinnin keskeisiin periaatteisiin tutustutaan käytännön harjoitusten tuella.

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kieli
  • suomen kielen aineopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi