Avoin yo, Taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
30 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
300 Euroa

Tavoite

Suoritettuaan perusopinnot opiskelija

 • tuntee taiteen, taidekasvatuksen ja kulttuurin tutkimuksen suuntausten pääpiirteet ja niiden keskeisiä kysymyksenasetteluja ja käsitteitä,
 • hahmottaa taiteen ja kulttuurin historiallisia yhteyksiä, eri aikakausien keskeiset piirteet ja edustajat sekä ymmärtää taiteet osaksi kulttuuriperintöä,
 • tuntee taiteen ja estetiikan teoreettis-filosofisia suuntauksia sekä
 • osaa soveltaa oppimiaan sisältöjä kulttuurituotteiden ja kulttuuritoiminnan analyysiin.

Koulutuksen sisältö

Taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnoissa tutustutaan taiteen ja kulttuurin tutkimuksen suuntauksiin sekä hahmotetaan taiteen ja kulttuurin historiallisia yhteyksiä ja tyylikausia. Opinnoissa perehdytään taiteen ja estetiikan eri suuntauksiin ja opitaan analysoimaan kulttuurituotteita ja kulttuuritoimintaa.


Taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopintokokonaisuus yhdistää taidehistorian ja taidekasvatuksen keskeiset perusteet ja antaa monipuoliset valmiudet jatkaa opiskelua taidehistorian ja taidekasvatuksen aineopintoihin.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

 •  TAIP240 Taideinstituutiot ja kulttuuriperintö 5 op
 •  TAIP1101 Taide kulttuurisena ilmiönä 5
 •  TAIP1102 Taiteentutkimuksen perusteet 5 op
 •  TAIP1103 Taidemaailma ja taiteellisen toiminnan muodot 5
 •  TAIP1104 Länsimaisen taiteen historia 5 op    
 •  TAIP1105 Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto 5 op

Lisätietoja

Tarkat tiedot taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnot
 • taidehistoria
 • taidekasvatus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi