Avoin yo, Taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
30 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
450 Euroa

Tavoite

Suoritettuaan perusopinnot opiskelija

 • tuntee taiteen, taidekasvatuksen ja kulttuurin tutkimuksen suuntausten pääpiirteet ja niiden keskeisiä kysymyksenasetteluja ja käsitteitä
 • hahmottaa taiteen ja kulttuurin historiallisia yhteyksiä, eri aikakausien keskeiset piirteet ja edustajat sekä ymmärtää taiteet osaksi kulttuuriperintöä ja nykykulttuuria
 • osaa lähestyä taiteen ilmiöitä analyyttisesti
 • osaa soveltaa oppimiaan sisältöjä kulttuurituotteiden ja kulttuuritoiminnan analyysiin.

Koulutuksen sisältö

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • TAIP1101 Taide kulttuurisena ilmiönä (5 op)
 • TAIP1102 Taiteentutkimuksen perusteet (5 op)
 • TAIP1106 Taide ja yleisöt (5 op)
 • TAIP1104 Länsimaisen taiteen historia (5 op)
 • TAIP1107 Suomen taiteen historia (5 op)
 • TAIP1105 Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnot
 • taidehistoria
 • taidekasvatus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi