Avoin yo, Taiteentutkimuksen perusteet, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kertoa, millainen oppiaine taidehistoria on ja mikä on sen paikka yhteiskunnassa,
  • osaa kuvata, millaisia kysymyksiä taidehistoria käsittelee ja
  • tuntee teosanalyysin perusteet ja osaa soveltaa niitä käytännön esimerkkiin.

Koulutuksen sisältö

Tutustutaan taidehistorian luonteeseen oppiaineena, sen historiaan ja nykypäivän yleisimpiin aihealueisiin, kysymyksenasetteluihin ja lähestymistapoihin. Opintojaksolla perehdytään teosanalyysin perusteisiin sekä teoriassa että käytännössä.

Lisätietoja

Opintojakso on osa taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnot
  • taidekasvatus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi