Avoin yo, Terveyden edistäminen, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
45 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata ja vertailla terveyden edistämisen keskeisiä käsitteitä
  • osaa kuvata terveyseroja eri väestöryhmissä ja niiden kaventamisen keinoja
  • tuntee terveyden edistämisen keskeisiä eettisiä periaatteita sekä toimintaa ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja
  • osaa soveltaa terveyden edistämisen lähestymistapoja ja keinoja yksilö-, yhteisö ja yhteiskuntatasolla erilaisissa toimintaympäristöissä

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen. 

Terveys, hyvinvointi ja terveyden edistäminen
Terveysosaaminen ja terveyskäyttäytyminen eri ikäryhmissä
Väestön terveyserot ja niiden kaventamisen keinot
Terveyden sisältöalueet
Terveyden eriarvoisuus
Terveyden edistämistä ohjaavat säädökset ja ohjekirjeet kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
Terveyden edistämisen toimintaympäristöt 

Lisätietoja

Opintojakso on osa terveystiedon monitieteistä opintokokonaisuutta sekä osa terveystieteiden perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet/terveystieto , https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet/terveystieteet

Avainsanat

  • terveyden edistäminen
  • terveystieto

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi