Avoin yo, Terveystiedon monitieteinen perusopintokokonaisuus, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
375 Euroa

Tavoite

Terveystiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • määritellä ja käyttää terveyteen ja terveyden edistämiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä asianmukaisesti
 • kuvata terveyden edistämistä, sen toiminta-alueita ja erilaisia toimintaympäristöjä
 • eritellä terveystieto-oppiaineen olemusta, asettaa tarkoituksenmukaisia oppimistavoitteita, toteuttaa oppimistilanteita ja arvioida oppimista hyödyntäen terveystiedon opetussuunnitelmia
 • kuvata kansanterveyden tilaa, analysoida väestöryhmien terveyseroja ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä terveyserojen kaventamisen keinoja

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • LTKY1005 Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa (5 op)
 • LBIP010 Fysiologian perusteet (2–4 op)
 • LBIP1013 Kuormitusfysiologian luennot (2 op)
 • TTIP1002 Terveyden edistäminen (3–4 op)
 • TTMP1001 Terveystiedon perusteet (4 op)
 • TERV002 Terveystiedon didaktiikan perusteet (5 op)

Terveystiedon perusopintojen valinnaiset opintojaksot

 • TTMP1003 Riippuvuus (3 op)
 • TERV007 Kulttuuri ja terveys (3 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot terveystiedon monitieteisestä opintokokonaisuudesta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • terveyden edistäminen
 • terveystieto
 • terveys
 • liikunta

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi