Avoin yo, Terveystiedon opettajaharjoittelu, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
6 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
90,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • rakentaa oppilaille sopivia ja opetussuunnitelman mukaisia osaamistavoitteita, valita tavoitteiden mukaisia terveystiedon oppisisältöjä ja arvioida tavoitteiden saavuttamista

 • luoda opetustilanteeseen perusteltuja pedagogisia ratkaisuja

 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa opetustilanteissa

 • kehittää opetusta ja omaa toimintaansa saadun palautteen perusteella

 • tunnistaa ja kuvailla terveystieto-oppiaineeseen ja opettajuuteen liittyviä eettisiä näkökulmia

 • analysoida ja perustella terveystiedon oppimiseen ja opetukseen liittyviä näkemyksiään ja kokemuksiaan teorian avulla

 • toimia vastuullisena ja yhteistyökykyisenä yhteisön jäsenenä  

Koulutuksen sisältö

 • Terveystiedon opetuksen tavoitteet, suunnittelu, toteutus sekä oppimisen arviointi
 • Oppilaantuntemus
 • Opetusfilosofia 

Lisätietoja

Opintojakso on osa terveystiedon monitieteistä aineopintokokonaisuutta. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet/terveystieto

Avainsanat

 • terveystieto

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi