Avoin yo, Terveystiedon oppiminen digitaalisissa ympäristöissä, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
45,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tarkastella ja hyödyntää mediaa, terveysviestintää sekä tiedonhallintataitoja osana terveystiedon opetusta
 • esitellä teknologian ja sosiaalisen median yhteisöjen yhteyksiä terveyteen ja oppimiseen
 • suunnitella ja arvioida mediataitojen oppimisprosesseja terveystiedon opetuksessa
 • hyödyntää tarkoituksenmukaisesti ja eettisesti kestävällä tavalla teknologiaa, digitaalisia oppimisympäristöjä ja sosiaalisen median sovelluksia terveystiedon opetus-oppimisprosessissa sekä oman ammatillisen kehittymisen välineenä
 • soveltaa viestintään, tekijänoikeuksiin, turvallisuuteen ja tietosuojaan liittyviä ohjeita terveystiedon opettajan työssä
 • opastaa oppijoita teknologian vastuulliseen, turvalliseen sekä ergonomiseen käyttöön 

Koulutuksen sisältö

 • Terveysviestintä ja mediakulttuuri: kriittinen mediakasvatus, medialukutaito
 • Tiedonhallintataidot: tiedon hankinta, käsittely, arviointi
 • Teknologian ja digitaalisten ympäristöjen terveysvaikutukset
 • Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveystiedon opetuksessa: digitaaliset oppimisympäristöt ja sosiaalisen median sovellukset, verkko-opetus (ml. sähköinen koe)
 • Digitaalisen oppimateriaalin arviointi
 • Tekijänoikeudet ja tietosuoja opettajan työssä
 • Digitaaliset turvataidot 

Lisätietoja

Opintojakso on osa terveystiedon monitieteistä aineopintokokonaisuutta. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet/terveystieto

Avainsanat

 • terveystiedon oppiminen
 • terveystieto

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi