Avoin yo, Terveystieteiden etiikan perusteet, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
45 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija…

  • osaa tunnistaa eettisen ongelman ja eritellä siihen liittyviä näkökulmia
  • osaa kuvata tutkimus-, ammatti- ja virkamiesetiikan käsitteistöä ja teoreettisia lähtökohtia
  • osaa käyttää argumentointitekniikkaa keskustelussa eettisistä kysymyksistä
  • tiedostaa eettisten kysymysten merkityksen tutkimustyössä ja osana omaa asiantuntijuuttaan
  • osaa kirjoittaa lähdemateriaaliin pohjautuvaa, hyvin perusteltua asiatekstiä  

Koulutuksen sisältö

Etiikan perusteorioita ja käsitteitä
Terveystieteiden eettisiä näkökulmia ja peruskysymyksiä
Argumentoinnin perusteita

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet/terveystieteet

Avainsanat

  • etiikka
  • terveystieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi