Avoin yo, Terveyttä edistävä uni, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
45,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata uneen ja lepoon liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä sekä selittää näiden yhteyksiä ja vaikutusmekanismeja hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn yksilö- ja yhteisötasolla

  • soveltaa uni ja lepo -teemoihin liittyviä tietoja terveystiedon opetussuunnitelmien mukaisesti eri kouluasteilla (terveystiedon tuntisuunnitelma)

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen.

  • Nuorten yöunen pituudet, unirytmi ja nukkumisen ongelmat
  • Unen yhteydet terveyden eri osa-alueisiin
  • Univajeen, väsyneisyyden, unirytmin ja levon yhteydet nuorten päivittäiseen toimintakykyyn, terveystottumuksiin, jaksamiseen ja oppimiseen
  • Unen, terveyden ja median käytön väliset yhteydet
  • Unen ja terveyden välisten yhteyksien merkitys yhteisö- ja yhteiskuntatasolla  

Lisätietoja

Opintojakso on osa terveystiedon monitieteistä aineopintokokonaisuutta. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet/terveystieto

Avainsanat

  • terveystieto

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi