Avoin yo, Tieteellinen ajattelu ja tieto, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa arkiajattelun ja tieteellisen ajattelun perusteita ja eroja
 • eritellä argumentoinnin perusteita
 • tarkastella tutkimusten tieteenfilosofisia ja tieto-opillisia perusoletuksia
 • arvioida omia tietoa ja todellisuutta koskevia uskomuksiaan
 • kuvata kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologisia päälinjoja ja erilaisia tutkimusmenetelmiä
 • poimia tutkimuksista olennaisia tietoja ja tulkita niitä
 • rakentaa omaa asiantuntijuuttaan tutkimuksiin ja tutkimiseen perustuen.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 ja suorittaa sen etäopiskellen.

 • tieteellisen ajattelun ja argumentaation tunnuspiirteitä
 • tutkimuksen lukutaito
 • kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset päälinjat

 

 

Lisätietoja

Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • opetus
 • ohjaus
 • vuorovaikutus
 • kasvatustiede
 • kasvatussosiologia
 • tieteellinen tieto
 • tieteellinen ajattelu
 • kasvatuspsykologia
 • koulutus
 • oppiminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi