Avoin yo, Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kerätä määrällisen tutkimusaineiston, analysoida ja raportoida sitä tilastollisen kuvailun ja päättelyn keinoin
 • valita sopivan tilastollisen analyysimenetelmän
 • noudattaa määrällisen tutkimuksenteon eettisiä periaatteita
 • osaa arvioida määrällisen tutkimuksen luotettavuutta

Koulutuksen sisältö

 

KTKA2020 Määrälliset tutkimusmenetelmät -opintojakson sisältö:

 • muuttujien muokkaaminen
 • tilastollinen päättely
 • yleisimmät kahden muuttujan tilastolliset testit
 • efektin koko
 • tutkimuksen luotettavuus
 • sopivan tilastollisen analyysimenetelmän valinta
 • tutkimustulosten raportointi määrällisessä tutkimuksessa
 • hyvä tieteellinen käytäntö
 • SPSS-ohjelmiston käyttö

 

 

Lisätietoja

Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen/kasvatustieteen/erityispedagogiikan/varhaiskasvatustieteen/aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/aikuiskasvatustiede , https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede , https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/erityispedagogiikka , https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/varhaiskasvatustiede

Avainsanat

 • määrälliset tutkimusmenetelmät

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi