Avoin yo, Tieteellisen toiminnan perusteet, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
45,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata tieteellisen ajattelun ja menetelmän erityispiirteet sekä näiden merkityksen akateemisessa asiantuntijatyössä

  • kykenee tunnistamaan ja pohtimaan tieteelliseen tietotuotantoon liittyviä keskeisiä tieteenfilosofisia ja eettisiä ongelmia

  • tiedostaa liikunta-, urheilu- ja terveystutkimuksen erilaiset teoreettis-metodologiset lähtökohdat

  • on hankkinut perusvalmiudet metodologiaopintoihin sekä kriittiseen tieteelliseen ajatteluun ja kirjoittamiseen.

Koulutuksen sisältö

Kurssiin sisältyvät luennot aloitetaan katsauksella liikunnan ja terveyden ilmiöihin kytkeytyvän tieteenharjoituksen historiaan. Tässä yhteydessä muodostetaan käsitys liikunta- ja terveystieteellisen tutkimuksen institutionalisoitumisesta sekä liikuntatieteellisessä tiedekunnassa edustettujen tieteenalojen kehityksestä. Historiaan luotaavan johdannon jälkeen luennoilla syvennytään niihin tieteenfilosofisiin käsitteisiin, joiden avulla tieteellistä menetelmää ja ajattelua voidaan kuvailla. Niiden avulla määritellään tieteen tavoitteita, tieteellisen ajattelun ja argumentoinnin normistoja ja tieteellisen tiedon luonnetta sekä pohditaan eri tieteenaloja ja metodologioita yhdistäviä ongelmia, kuten totuuden ja tiedon käsitteitä, todellisuuden luonnetta, havaintojen luotettavuutta, teorian ja todellisuuden suhdetta sekä käsitteiden merkitystä tieteellisen tiedon tuottamisessa.

Luentojen tieteenfilosofisia sisältöjä havainnollistetaan liikunta- ja terveystutkimukseen liittyvillä esimerkeillä. Luentojen lopuksi muodostetaan käsitys kurssin sisältöjen kytkeytymisestä tuleviin metodologiaopintoihin. Kurssille osallistujat syventävät luennoilla käytyjä pohdintoja itsenäisesti laadittavan esseetehtävän avulla

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • terveystieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi