Avoin yo, Tietoteoria, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa eritellä tiedon määrittelemiseen liittyviä ongelmia
 •  tuntee tietoteorian peruskäsitteet sekä tiedosta esitetyt tärkeimmät teoriat
 • osaa erottaa tietoteoreettisten kysymyksenasettelun (uskomukset ja niiden oikeuttaminen) metafyysisestä näkökulmasta (todellisuuden luonne)
 • kykenee kriittisesti tarkastelemaan uskomusten oikeuttamiseen liittyviä ongelmia
 • osaa kuvata tärkeimmät totuusteoriat

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 ja suorittaa sen etäopiskellen.

 • Miten tietämistä on analysoitu?
 • Minkälaisia vaihtoehtoisia lähestymistapoja tiedon määrittelyyn ja oikeuttamiseen on esitetty?
 • Mitä merkitsee totuus? Mitä kriteerejä totuudelle on esitetty?
 • Miten tiedon olemassaolo on kyseenalaistettu?
 • Minkälaisia vastauksia skeptiseen haasteeseen on esitetty?

 

Lisätietoja

Opintojakso on osa yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen filosofian opintosuunnan opintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet.

Avainsanat

 • filosofia
 • aineenopettaja

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi