Avoin yo, Tietoteoria, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa eritellä tiedon määrittelemiseen liittyviä ongelmia
 •  tuntee tietoteorian peruskäsitteet sekä tiedosta esitetyt tärkeimmät teoriat
 •  osaa erottaa tietoteoreettisten kysymyksenasettelun (uskomukset ja niiden oikeuttaminen) metafyysisestä näkökulmasta (todellisuuden luonne)
 •  kykenee kriittisesti tarkastelemaan uskomusten oikeuttamiseen liittyviä ongelmia
 •  osaa kuvata tärkeimmät totuusteoriat
 • hahmottaa tiedollisten väitteiden perusteiden vahvuuden merkityksen ja kykenee perustelemaan asiantuntijan tuottaman tiedon merkityksen.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen.

Opintojaksolla käsitellään kysymyksiä siitä, miten tietoteoreettinen keskustelu on kehittynyt:

 •  Miten tietämistä on analysoitu?
 •  Minkälaisia vaihtoehtoisia lähestymistapoja tiedon määrittelyyn ja oikeuttamiseen on esitetty?
 •  Mitä merkitsee totuus? Mitä kriteerejä totuudelle on esitetty?
 •  Miten tiedon olemassaolo on kyseenalaistettu?
 •  Minkälaisia vastauksia skeptiseen haasteeseen on esitetty?

Lisätietoja

Opintojakso on osa yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen filosofian opintosuunnan opintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet.

Avainsanat

 • filosofia
 • aineenopettaja

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi