Avoin yo, Viestinnän johtamisen perusteet, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää viestinnän johtamisen tärkeyden digitalisoituvassa yhteiskunnassa
  • osaa määritellä viestinnän eri tehtävät organisaatiossa
  • tuntee viestinnän johtamisen keskeiset periaatteet ja käsitteet

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen.

Opintojakso perehdyttää opiskelijat viestinnän johtamisen keskeisiin käsitteisiin nykypäivän organisaatioissa. Opintojaksolla tutustutaan mm.

  • Organisaation identiteettiin, brändiin ja maineeseen
  • Viestintästrategiaan ja viestinnän johtamiseen
  • Viestinnän keskeisiin osa-alueisiin kuten sisäiseen viestintään, muutosjohtamiseen, mediasuhteisiin, sosiaaliseen mediaan, kriisiviestintään ja yrityksen sosiaaliseen vastuuseen ja siitä viestimiseen.
  • Viestinnän tutkimiseen ja mittaamiseen

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa) tai verkkokurssi (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa) tai kirjatentti tai essee.

Lisätietoja

Opintojakso on osa liiketoimintaosaamisen perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • viestinnän johtaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi