Avoin yo, Yhteiskunnan muutoksen ja talouden historia, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • osaa sijoittaa talous- ja yhteiskuntahistorian historiatieteen kenttään
  • ymmärtää talous- ja yhteiskuntahistoriallisen tavan tulkita historiaa
  • tuntee tärkeimmät historiaan vaikuttaneet talouspoliittiset suuntaukset
  • tunnistaa talouden murroskaudet ja merkittävimmät innovaatiot
  • on harjaannuttanut taitoaan analysoida tietoa ja ajatella kriittisesti

Koulutuksen sisältö

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään talous- ja yhteiskuntahistorian perusteisiin ja tärkeimpiin kehityslinjoihin

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti). 

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena toteutettavalla kurssilla läsnäolo sekä kirjalliset tehtävät. Itsenäisessä työskentelyssä kirjatentti.

Lisätietoja

Opintojakso on osa historian perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • historia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi