Avoimia yliopisto-opintoja Keuruulla

Keuruun alueella on tarjolla paikallisesti ohjattuina avoimina yliopisto-opintoina erityispedagogiikan perusopinnot ja sosiaalityön perusopinnot. Näissä opinnoissa saat tueksesi aktiivisen vertaisryhmän ja osaavan opettajan ohjauksen. Tule mukaan, innostu opiskelusta ja kehitä osaamistasi akateemisilla opinnoilla.

Opiskele erityispedagogiikkaa paikallisesti ohjatusti Keuruulla 

Erityispedagogiikka sopii heille, jotka kohtaavat päivittäin työssään erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Esimerkiksi luokanopettajat, koulunkäynninohjaajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö hyötyvät erityispedagogiikan opinnoista. Niiden keskiössä ovat yksilöllisyys, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Perusopintojen jälkeen on mahdollista hakea erityisopettajaopintoihin tai jatkaa opintoja aineopintoihin.

Avoimen yliopiston erityispedagogiikan opintokokonaisuus (laajuus 25 opintopistettä, opintomaksu 250 euroa) on mahdollista suorittaa joustavasti omassa tahdissa. Mikäli alueelta löytyy kiinnostusta riittävästi, on mahdollista muodostaa paikallinen opintoryhmä opiskelun tueksi. Ilmoittaudu mukaan 15.1.2020 mennessä. Opinnot voit suorittaa paikallisen, ohjatun ryhmän tukemana ja innostamana. Ryhmän ohjaajana toimii Jyväskylän avoimen yliopiston erityispedagogiikan tuntiopettaja Katja Pihlaja.

Erityispedagogiikan opintoihin sisältyy kirjallisuuteen perehtymistä, tutustumiskäyntejä sekä erilaisia pienryhmissä ja itsenäisesti työstettäviä tehtäviä. Myös tentti tulee suoritusmuotona tutuksi. Ryhmässä käsitellään sisältöteemoja yhdessä materiaalien ja tehtävien pohjalta, jaetaan ajatuksia ja kokemuksia sekä peilataan niitä alan tutkimustietoon ja teoreettisiin lähtökohtiin.

Opinnot alkavat 21.1.2020 ja ne suoritetaan 31.12.2020 mennessä. Muut tapaamiskerrat sovitaan ryhmän kanssa erikseen. Ryhmä kokoontuu opintojen aikana Keuruulla keväällä 3–4 kertaa ja syyskaudella 2–3 kertaa.

Käynnissä: Sosiaalityön perusopinnot Keuruulla

Sosiaalityön perusopinnot käynnistyivät syksyllä. Keuruulla paikallisesti ohjattava ryhmä on täynnä. Tsempit opiskeluun! Sosiaalityön perusopinnot on mahdollista suorittaa verkon välityksellä JYU avoimessa yliopistossa. Lisätietoja sosiaalityön oppiaineen verkkosivuilta ja koulutuspäällikkö Sisko Harvisalolta.