Perheopinnot

Monitieteisissä perheopinnoissa tarkastellaan perhettä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista

Kohtaatko työssäsi perheitä? Haluatko ymmärtää paremmin perhettä ja sen monimuotoisuutta? Haluatko tutkintoosi perheasiantuntemusta lisäävän sivuaineen? Perheopinnot on aidosti monitieteinen opintokokonaisuus, joka välittää eri tieteenalojen ajankohtaista tietoa perheestä.

Perheopinnot avoimessa yliopistossa

Monitieteisissä perheopinnoissa yhdistyy eri tieteenaloja yhteiskuntapolitiikasta kasvatustieteisiin. Opinnoissa tarkastelet suomalaisen perhe-elämän ajankohtaisia ilmiöitä niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Tutustut esimerkiksi perheen monimuotoisuutta sekä työn ja perheen yhteensovittamista koskeviin teemoihin.

Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat ymmärtää paremmin perheiden monimuotoisuutta. Lisäksi opinnot antavat työelämävalmiuksia perheiden parissa työskenteleville. Avoimessa yliopistossa opiskelet perheopintoja joustavasti oman elämäntilanteesi mukaan. Voit valita itsellesi soivia suoritustapoja ja opiskella etänä joko itsenäisesti tai ohjatuilla verkkokursseilla.

”Perheopinnot ovat olleet tuttuja oletuksia ravisteleva matka. Nyt tuntosarvet ovat herkillä ja katson maailmaa monimuotoisemmin perheiden näkökulmasta.”

Katja, perheopintojen opiskelija

 

Tutustu opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa

Perheopintojen opinnoissa

  • voit aloittaa ympäri vuoden
  • on tarjolla erilaisia suoritustapoja
  • opiskelet itsenäisesti tai ohjatuilla verkkokursseilla
  • voi opiskella kokonaan etä- ja verkko-opintoina.  
Perheopintojen esittely

Monitieteiset perheopinnot ja gerontologia avoimessa yliopistossa