Psykologia

Opiskele psykologiaa avoimessa yliopistossa. Psykologian opinnoissa tutustut empiiriseen tutkimustietoon ihmismielen toiminnasta ja perehdyt ihmisen kehitykseen, tunteisiin, ajatteluun ja mielenterveyteen.

Psykologian opinnoissa perehdyt ihmisen kehitykseen, tunteisiin, ajatteluun ja mielenterveyteen

Oletko kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta? Haluatko oppia ymmärtämään ja soveltamaan tieteellistä psykologista tietoa arkielämään ja omiin kokemuksiisi? Tarvitsemme arjen haasteisiin yhä enemmän voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Psykologinen tieto antaa työkaluja monille eri elämänalueille lapsuudesta vanhuuteen.


Opiskele psykologiaa

Psykologian opinnoissa tarkastelet ihmisen kehitystä elämän eri vaiheissa, persoonallisuutta sekä mielenterveyttä ja psyykkisiä häiriöitä. Pääset tutustumaan myös muistin, ajattelun ja psyykkisten toimintojen hermostolliseen perustaan.

Opinnot sopivat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Erityisen paljon niistä on hyötyä ihmisläheistä työtä tekeville, kuten esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Psykologiaa voi hyödyntää myös opetus- ja esimiestyössä tai siitä voi koota sivuaineen tutkintoon.

Psykologian opettajan kelpoisuus avoimesta yliopistosta

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa voit täydentää opintojasi joustavasti työn ohessa ja saada kelpoisuuden uuden oppiaineen opettamiseen.

Psykologian opinnoissa

  • opiskelet joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta
  • voit aloittaa ympäri vuoden
  • on tarjolla erilaisia suoritustapoja
  • saat tueksesi laadukasta ohjausta
  • voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (mm. avoimen väylä

Tutustu opintoihin JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa